Υπ. Εργασίας για fake news του Φιλελεύθερου: Οι άστεγοι δικαιούνται επιδόματος ανεργίας και ΚΕΑ-Ολα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για στέγαση, εργασία, επανένταξη

Υπ. Εργασίας για fake news του Φιλελεύθερου: Οι άστεγοι δικαιούνται επιδόματος ανεργίας και ΚΕΑ-Ολα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για στέγαση, εργασία, επανένταξη
Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» φ