Επιστολή Καπνοπαραγωγών Θράκης σε Αραχωβίτη : «Αυτή η αποζημίωση που ανακοινώθηκε δεν μας καλύπτει ούτε σε ποσοστό της τάξης του 15%...»

Επιστολή Καπνοπαραγωγών Θράκης σε Αραχωβίτη : «Αυτή η αποζημίωση που ανακοινώθηκε δεν μας καλύπτει ούτε σε ποσοστό της τάξης του 15%...»
Η αγωνία των Καπνοπαραγωγών μέσα από επιστολή του προέδ